Oferta

Jako specjalista pisma ręcznego, biegły grafolog wykonuję ekspertyzy dotyczące m.in:

  • badania autentyczności podpisów oraz pisma,
  • analizy jednorodności pisma (w zakresie jego autorstwa oraz czasu sporządzenia),
  • różnorodnych analiz porównawczych pisma, a w tym spójności psychografologicznej,
  • oceny stanu psychofizycznego autora próbki pisma,
  • weryfikowania czasoprzestrzeni pisma,
  • konsultacji w zakresie biometrii podpisów i pisma ręcznego,
  • sporządzania portretu osobowościowego na podstawie próbki pisma oraz rysunków,
  • doboru personelu i partnerskiego z użyciem testów grafologicznych i na podstawie analizy próbki pisma.

 

Grafologia          Psychografologia          Biometria pisma ręcznego

Dodaj komentarz