Jako specjalista pisma ręcznego, biegły grafolog, wykonuję analizy pisma ręcznego w zakresie m.in:

  • badania autentyczności podpisów, paraf pisma;
  • badania jednorodności pisma w odniesieniu do jego autora i czasu wykonania;
  • kompleksowego badania testamentów (autentyczność, czas wykonania, stan psychofizyczny w chwili sporządzania, …);
  • różnorodnych analiz porównawczych pisma;
  • oceny stanu psychofizycznego autora próbki pisma;
  • weryfikowania czasoprzestrzeni pisma;
  • badania psychologii i patologii pisma (choroby, zaburzenia świadomości, odurzenia środkami, presja, …);
  • biometrii podpisów i pisma ręcznego;
  • sporządzania portretu osobowościowego na podstawie próbki pisma oraz rysunków,
  • i wiele innych…

 

Grafologia          Psychografologia          Biometria pisma ręcznego

Badanie pisma ręcznego, podpisów, paraf, testamentów