Oferta

Jako ekspert badania pisma ręcznego, biegły grafolog, wykonuję analizy pisma ręcznego w zakresie m.in:

  • badania autentyczności podpisów, paraf pisma;
  • badania jednorodności pisma w odniesieniu do jego autora i czasu wykonania;
  • kompleksowego badania testamentów (autentyczność, czas wykonania, stan psychofizyczny w chwili sporządzania, …);
  • różnorodnych analiz porównawczych pisma;
  • oceny stanu psychofizycznego autora próbki pisma;
  • weryfikowania czasoprzestrzeni pisma;
  • badania psychologii i patologii pisma (choroby, zaburzenia świadomości, odurzenia środkami, presja, …);
  • biometrii podpisów i pisma ręcznego;
  • sporządzania portretu osobowościowego na podstawie próbki pisma oraz rysunków,
  • i wiele innych…

Dzięki złożonemu i kilkuletniemu już doświadczeniu w opiniowaniu dla sądów, prokuratury, Policji, kancelarii prawniczych sporządzam opinie grafologiczne spełniające wymogi dowodów w sprawie. Wydawane przeze mnie ekspertyzy pismoznawcze są pełne, zrozumiałe, przejrzyście i całościowo wskazujące i opisujące wyniki pomiarów pisma oraz wysnutych na ich podstawie wniosków.

Posiadane kwalifikacje z zakresów: badania pisma ręcznego, grafologii, psychografologii, badania pisma patologicznego czynią moje ekspertyzy kompleksowymi w zakresie tego, co jest możliwe do wykonania przy badaniu pisma ręcznego.