Kwalifikacje

Zajmuję się badaniem pisma ręcznego na co dzień nie tylko z zamiłowania, ale i w związku z tym, że jest to moja stała praca, profil od lat prowadzonej działalności i po latach nauki kompleksowego badania pisma ręcznego głównie w podmiotach zagranicznych. Zawodowo, w pełnym wymiarze godzinowym i kompleksowo  wykonuję badania i sporządzam opinie grafologiczne z zakresu grafologii kryminalistycznej, psychologicznej i – jako jedyna w kraju – klinicznej.  Stale współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, a także osobami prawnymi i fizycznymi. Jestem biegłym sądowym grafologiem psychografologiem od 2013 roku, aktualnie jako jedyna w kraju z pełną specjalizacją pisomoznawcy (kryminalistyczne, klasyczne, psychologiczne, kliniczne badanie pisma ręcznego), a także uzupełniająco z lingwistyką kryminalistyczną. Z wykształcenia jestem prawnikiem, co przekłada się na zgodność wydawanych przeze mnie opinii z wymogami postępowań. Sporządziłam już setki opinii dla sądów, Policji, prokuratur, urzędów miast, osób prawnych i fizycznych. Posiadam wystawione także przez zagraniczne podmioty certyfikaty i dyplomy poświadczające moją, unikatową na polskim rynku, wiedzę i uprawniające do wykonywania tej pracy.

Zarówno w procesie własnej edukacji jak i od lat na potrzeby sporządzanych przeze mnie ekspertyz, czerpię z zasobów wiedzy takich ośrodków badawczo – opiniodawczych jak The British Institute of Graphologists, The British Academy of Graphology, International Forencis Sciences, American Board of Forensic Document Examiners oraz Canadian College Kineseography. Wiedza zdobyta z tych źródeł gwarantuje mi poprawną i zgodną z ogólnoświatowym rozwojem dziedziny wiedzę w zakresie szeroko pojętej grafologii, znajomość aktualnych możliwości kryminalistycznego, psychologicznego i klinicznego badania pisma ręcznego, a wszystko to przekłada się na jakość merytoryczną sporządzanych przeze mnie badań i ekspertyz.

Stale podnoszę kwalifikacje, dzięki czemu jestem na bieżąco z międzynarodowymi standardami badania pisma ręcznego wielokrotnie będąc prekursorem technik pismoznawczych w naszym kraju, jak w przypadku wprowadzenia na rynek badań pisma z zakresu psychografologii, stanu psychofizycznego w chwili sporządzania pisma.

Biorę udział w kongresach (3 KNS), sympozjach i konferencjach tematycznych (V Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSB, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, III Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, V Międzynarodowa Konferencja Kultura Słowa Kultura Pokoju, 2020), w trakcie których wygłaszam referaty mające na celu rozpowszechnianie poprawnej wiedzy o badaniu pisma ręcznego i wykorzystaniu tych badań. Wielokrotnie występuję także w programach tv, dokumentalnych, czy na łamach wywiadów w roli eksperta. Jestem także autorką publikacji naukowych w ujęciu interdyscyplinarnym prawo – kryminalistyka – psychologia (Artykuł badanie pisma patologicznego).

W ramach codziennej pracy nad badaniem pisma ręcznego opracowuję doktorat z zakresu pismoznawstwa w postępowaniach sądowych. Jako prawnik mam wiedzę o wymogach dowodów postępowania, w związku z tym swoje ekspertyzy wykonuję zgodne z wytycznymi prawa, co czyni je opiniami bez merytorycznego i formalnego zarzutu.

W związku z pełną, w zakresie badania pisma ręcznego specjalizacją, tj. grafologii, psychografologii, klasycznych i kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów, badań pisma patologicznego, lingwistyki kryminalistycznej, aż 40 Sądów Okręgowych wpisało mnie na listę biegłych. Niezależnie od tego w każdym z regionów wielokrotnie jestem powoływana jako biegły ad hoc w sprawach o zaawansowanym stopniu skomplikowania badań pisma ręcznego i w roli osoby sprawdzającej poprawność wcześniej wydanych opinii przez inne osoby.

W ramach rozpowszechniania wiedzy dotyczącej badania pisma ręcznego i świadomości o możliwościach opinii grafologicznych, a także usystematyzowania standardów ekspertyz w danej dziedzinie założyłam Naczelną Radę Pismoznawczą. Jestem także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Grafologów.

Ponadto jestem autorem licznych programów szkoleń z zakresu badania pisma ręcznego, a w ramach prowadzonej działalności w drodze do uzyskania możliwości certyfikowania świadectw z prowadzonych kursów grafologicznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prowadzę szkolenia indywidualne, jak również wykłady na uczelniach wyższych – badania pisma z zakresu atrybucji autorstwa (PAN) oraz wolnych interdyscyplinarnych wykładów dla studentów UW.

Zgodnie z decyzjami Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Bielsku – Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Łomży, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Świdnicy, Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Warszawie – Praga, Włocławku, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze jestem biegłym sądowym z zakresu grafologii, psychografologii, klasycznych i kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów, badań pisma patologicznego, lingwistyki kryminalistycznej, a moje nazwisko widnieje na listach biegłych sądowych w/w Sądów Okręgowych.