Oferta

Jako ekspert badania pisma ręcznego i dokumentów, biegły grafolog psychografolog i lingwista kryminalistyczny, wykonuję analizy pisma ręcznego i dokumentów w zakresie kryminalistycznych, psychologicznych i klinicznych badań pisma w celu:

  • badania autentyczności podpisów, paraf pisma;
  • badania jednorodności pisma w odniesieniu do jego autora i czasu wykonania;
  • kompleksowego badania testamentów (autentyczność, czas wykonania, stan psychofizyczny w chwili sporządzania, …);
  • różnorodnych analiz porównawczych pisma;
  • oceny stanu psychofizycznego autora próbki pisma;
  • weryfikowania czasoprzestrzeni pisma;
  • badania psychologii i patologii pisma (choroby, zaburzenia świadomości, odurzenia środkami, presja, …);
  • biometrii podpisów i pisma ręcznego;
  • sporządzania portretu osobowościowego na podstawie próbki pisma oraz rysunków,
  • i wiele innych…

Dzięki złożonemu i kilkuletniemu doświadczeniu w opiniowaniu dla sądów, prokuratury, Policji, kancelarii prawniczych i osób fizycznych sporządzam opinie grafologiczne psychografologiczne spełniające wymogi dowodów w postępowaniach. Wydawane przeze mnie ekspertyzy pismoznawcze są pełne, zrozumiałe, przejrzyście i całościowo wskazujące i opisujące wyniki pomiarów pisma oraz wysnutych na ich podstawie wniosków.

Posiadane kwalifikacje z zakresów: badania pisma ręcznego i dokumentów, grafologii, psychografologii, klasycznych i kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów, badań pisma klinicznego i patologicznego, lingwistyki kryminalistycznej. Czyni to moje ekspertyzy kompleksowymi w zakresie tego, co – zgodnie z ogólnoświatowym rozwojem nauki – jest możliwe do wykonania przy badaniu pisma ręcznego i dokumentów. 

Jako grafolog psychografolog pracuję w Białymstoku, Bielsku – Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Łomży, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Świdnicy, Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Warszawie – Praga, Włocławku, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze.